Grafický manuál

Grafický manuál je souhrnem pravidel, jak logo použít a zároveň jak logo nikdy nepoužít. Informuje o doplňkovém fontu a typografii tiskovin, předkládá barevnou a černobílou variantu logotypu, vizuál propagačních materiálů, interních tiskovin, orientačního systému aj.

Grafický (design) manuál předává firma svému dodavateli reklamních služeb – ten je pravidly v manuálu při své práci vázán.

Grafický manuál je otevřený pro doplnění dalších pravidel v procesu budování firemní identity.

Struktura grafického manuálu

Podnikové konstanty

 • logotyp společnosti
 • geometrická definice logotypu
 • černobílá a negativní varianta logotypu
 • doplňkové barvy
 • barevné varianty logotypu
 • jinobarevné mutace
 • rozšířené modifikace
 • nepřípustné použití logotypu
 • firemní písmo a zásady typografie

Služební grafika

 • služební tiskoviny: hlavičkový papír, ředitelský papír, faxové záhlaví, dopisní obálky, faktura, objednávka
 • vizitky, razítka
 • doporučené druhy papírů

Propagace

 • firemní inzerát, firemní věstník
 • reklama při akci
 • firemní vlajka
 • propagační předměty
 • pravidla označování výrobků

Orientační grafika

 • označení budov – exteriérový orientační systém
 • orientace v budovách – interiérový oriantační systém

Zaměstnanci

 • pracovní oděvy
 • jmenovky

Doprava a mechanizace

 • podniková doprava osobní – polepy
 • podniková doprava nákladní – polepy, plachty
 • ostatní mechanizace
loga