Reklamní kampaně (SEM)

SEM v češtině znamená marketing ve vyhledávačích (např. Google, Yahoo, Seznam, Atlas, Centrum).

P5i procesu SEM jde především o výhodný nákup placených slov nebo frází ve vyhledávačích za účelem získání zákazníka a prodeje vlastních výrobků. Tyto slova nebo fráze se pak zobrazují na prvních místech ve výsledku hledání zákazníka v podobě odkazu na vaši firmu.

Na obrázkové reklamy se uživatelé naučili nekoukat, ignorovat je a neklikat na ně, kdežto textovým reklamám lidé doposud ještě stále důvěřují. Síla SEM je především v tom, že zákazníkovi se na prvním místě ve vyhledávání zobrazí Váš produkt, který chce najít, nebo koupit.

Hlavním důvodem nasazení SEM je především vysoká efektivita. Jediné, co musíte udělat, je být ve vyhledávačích "vidět".

Jaké jsou výhody SEM kampaně?

 • automaticky se zvýší návštěvnost a zvýší se počet cílených návštěvníků
 • zvýšení konkurenceschopnosti
 • zvýší se zisky
 • budování značky na internetu
 • přilákání nových návštěvníků, kteří web nemohli najít

V oblasti reklamních kampaní umíme

 • anlýzu klíčových slov - navrhneme nejvhodnější klíčová slova, které vaši zákazníci nejčastěji hledají
 • reklamní texty - takové, které upoutají, osloví a zaujmou potenciálního zákazníka před konkurencí
 • SEM kampaně - vytvoříme reklamní plán, který bude maximálně efektivní. Pak dle typu SEM kampaně průběžně sledujeme tyto stavy:
  • zda se reklama zobrazuje vybrané cílové skupině
  • zda oslovuje vybranou cílovou skupinu zákazníků
  • zda je SEM kampaň efektivní
  • zda SEM kampaň vede zákazníka k rozhodnutí nakoupit zboží

Pokud zjistíme, že některý z bodů lze nějakým způsobem vylepšit okamžitě upravíme SEM kampaň.

loga