TimeSync

Program Time Synchronization je malý, ale velice užitečný doplněk pro Microsoft Windows XP/2000/NT.

Účelem je synchronizovat lokální čas (na lokálním počítači) se vzdáleným počítačen na lokální síti. Program pracuje s vysokou přesností, dosahovaná přesnost jsou desítky mikrosekund, což postačuje i pro velmi kritické nasazení. Nejčastější použití je synchronizace času se síťovým serverem. Tento program je shareware. Je navržen jako služba (service), ovládaná dialogem umístěným v ovládacím panelu.

Program Time Synchronization byl testován na Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP a podporuje pouze síť Microsoft Windows (žádná podpora pro Novell síť).

loga