Zálohování dat

Pod pojmem vzdálené zálohování dat rozumíme migraci dat do jiné geografické lokality, které je prováděno automaticky a přes Internet. Primárně je určeno pro zálohování datových serverů a datových polí. Nicméně migrována mohou být libovolná data.

Data jsou migrována v pravidelných intervalech, typicky jednou denně a uloženo po určitou dobu, typicky 10 dnů zpětně. Výhodou vzdálené migrace dat je, že záloha leží v jiné geografické lokalitě. Tato záloha však nenahrazuje primární zálohy, které musí být prováděny interně. Tato záloha je myšlena jako tericální.

Data jsou ppřesouvána šifrovaným protokolem a jsou umístěna na RAID5 diskových polích, která jsou šifrována taktéž. Fyzický přístup k těmto zařízením je monitorován a omezen na úzkou skupinu lidí. Součástí služby je smlouva o nepostoupení dat třetí straně.

loga