Budování zpětných odkazů

Zpětné odkazy přinášejí výrazné zvýšení pozic stránek ve vyhledávačích (např. Google, Yahoo, Seznam, Atlas, Centrum).

Tyto odkazy se musí manuálně přidávat do různých katalogů, vyhledávačů, diskusních skupin a konferencí ve správném tvaru a se správně vytvořeným textem.

Úroveň tzv. PageRanku, Sranku či JyxoRanku závisí na počtu zpětných odkazů a na správně provedené optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Na základě této hodnoty stránky, se pak vaše www stránky umísťují ve výsledku hledání určitého slova ve vyhledávači na určitém místě či pozici. Pokud nebudete mít ani jediný zpětný odkaz, neboli link směřující na Vaše www stránky v přijatelném tvaru url adresy, pak popularita odkazu (link popularity, PageRank, Srank i JyxoRank) se bude logicky rovnat nule. Pravděpodobně vaše www stránky nebudou ani zaindexované, tzn. že vůbec nebudou ve vyhledávačích. Vyhledávač nemá odkud vědět o vašich www stránkách. Následně vaše stránky nebude nikdo navštěvovat.

Budování zpětných odkazů (link building) by mělo být nedílnou součástí každé optimalizace pro vyhledávače (SEO).

Co je to Rank stránky?

Rank stránky je číslo, které udává míru relevance vzhledem k zadanému dotazu a podle tohoto čísla se řadí výsledky vyhledávání od nejlepších k nejhorším. Každý vyhledávač má svůj Rank např. Google má PageRank, Seznam má Srank, Jyxo má Jyxorank a Centrum používá morfeo a má Q. Rank je součet relevancí všech slov a frází uvedených v dotazu zvýšený o celkové ohodnocení stránky.

V oblasti budování zpětných odkazů umíme

  • vytvoření správného názvu a tvaru url adresy a správného popisu odkazu
  • registraci do katalogů, vyhledávačů
  • budování zpětných odkazů v diskuzích a na jiných webech
  • zpětnou kontrolu, zda se odkaz v katalogu nebo na stránce vyskytuje
loga