Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

SEO je dlouhodobě trvající proces úpravy stránek a v překladu doslovně znamená optimalizace pro vyhledávače. Někdy se používá také označení pozicování, webová optimalizace nebo optimalizace webu.

SEO spočívá v úpravě každé stránky webu takovým způsobem, aby se požadovaná stránka zobrazovala ve vyhledávačích na předních pozicích ve výsledku hledání určitého slova nebo fráze. Konkurenčnost požadovaného slova nebo fráze ovšem ovlivnit nelze. Některá slova se hůře optimalizuje a některá lépe. Dle náročnosti slova se většinou určuje i cena optimalizace. Optimalizace pro vyhledávače zahrnuje hlavně vyladění přes více než sto faktorů na stránkách (on-page faktory) a vybudování více zpětných odkazů ve správném tvaru než mají Vaši konkurenti (off-page faktory).

Proč zvolit právě SEO

Pro přilákání zákazníka na web samotné stránky na internetu nestačí. Většina zákazníků se dostává na stránky přes vyhledávače. Uživatel zadá do vyhledávače určité slovo nebo frázi a dostane velké množství výsledků. Většina uživatelů se však nepodívá dále než na první dvě stránky ve výsledku vyhledávání. Již na třetí stránku se dostane jen pár procent uživatelů.

Většina uživatelů se podívá pouze na první pět odkazů a nejste-li na první stránce, máte jen malou šanci, že se k Vám někdo dostane. Díky SEO mohou být i Vaše stránky na první stránce ve výsledku vyhledávání.

Jaké jsou nejdůležitější výhody SEO

SEO Vám umožní být na prvních pozicích ve vyhledávačích se všemi z toho plynoucími důsledky:

 • zvýšení návštěvnosti
 • zvýšení zisku plynoucího z internetových stránek
 • zvýšení kvality webových stránek
 • zlepšení pozice ve vyhledávačích
 • zlepšení přístupu a použitelnosti stránek
 • přilákání nových návštěvníků, kteří web nemohli najít
 • budování Vaší firemní značky na internetu
 • zvýšení konkurenceschopnosti

V oblasti optimalizace pro vyhledávače umíme

 • SEO analýza - audit Vašeho webu z hlediska optimalizace pro vyhledávače
 • SEO analýza klíčových slov
 • SEO analýza Vaší přímé konkurence ve vyhledávačích
 • optimalizace stránek pro vyhledávače
 • aplikování SEO friendly url
 • budování zpětných odkazů - linkbuilding
 • obecné SEO rady pro vylepšení a udržení pozic na vyhledávačích a katalozích
 • obecné SEO rady, jak získat zpětné odkazy
 • SEO Copywriting - zoptimalizování textu hlavní stránky
 • návod na SEO Copywriting - psaní textů
 • technická o odborná podpora od SEO konzultanta po dobu 1 roku
 • zpětný pohled na dosažené výsledky a navržení dalšího postupu
loga